PORTFÓLIO


Počúvanie CD na platforme SPOTIFY:


Dokument z príprav debutového CD na youtube: